לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

שכר מינימום

שכר מינימום (עדכון לחודש יולי 2016)

שכר מינימום בחודש יולי 2016 עודכן.

שכר מינימום חודשי – מוגדר כ-47.5% מהשכר הממוצע החודשי על פי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ולכן השכר מתעדכן מעט לעט.

שכר מינימום בחודש יולי 2016 עודכן ומובא כדלקמן :

 שכר מינימום עבור

01/07/2011  

01/04/2015  

01/07/2016  

01/01/2017  

01/12/2017  

 חודש – משרה מלאה 186 שעות בחודש

 4,100

 4,650

4,825

5,000

5,300

 יום עבודה – לעובד 6 ימים בשבוע

 164

 172

186

 יום עבודה – לעובד 5 ימים בשבוע

 189

 198.46

214.61

 שכר מינימום לשעה

 22.04

 25

25.94

26.88

28.49

 שכר לשעה לנער עד גיל 16

 16.59

 18.81

19.52

 שכר לשעה לנער בגיל 16-17

 17.78

 20.15

20.92

 שכר לשעה לנער בגיל 17-18

 19.67

 22.30

23.15

חניכים

14.22

16.13

16.74

מידע נוסף בגין שכר מינימום ובסיסים אחרים של שכר מינימום ניתן למצוא בקישור הבא :
http://www.hilan.co.il/calc/MinimumWageCalculator.aspx

ששי זכאי,
רואה חשבון (משפטן)

אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו

דילוג לתוכן