לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

פריסת מס בעת סיום יחסי עובד ומעביד

סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה קובע כי עובד הפורש מעבודתו רשאי לפנות לרשות המיסים ולבקש פריסת מס על הסכומים החייבים במס המגיעים לו בעת סיום יחסי עובד מעביד (טופס 116ג – בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה).

תפקידה של פריסת המס להקטין את שיעור המס וכפועל יוצא גם את המס לתשלום שבו העובד יצטרך לשלם לרשויות המס.

העובד או יורשו יכולים לפרוס עד 6 שנות מס המסתימות בשנה שבה מתקבלות הפיצויים. דהינו פריסה אחורה, ההכנסה מיוחסת  בשיעורים שווים לשנות המס שבפריסה:

 1. הפרשי שכר.
  2. דמי פדיון חופשה.
  3. מענק פרישה (פיצויים), מענק כתוצאה ממוות והסכום המתקבל מהיוון קצבות.

הסעיף קובע כי באישור הנציב (רשות המסים) אפשר לפרוס  מענק פרישה גם אחרת דהינו פריסה קדימה אך בתנאים הבאים:

 1. העובד הפורש יגיש דוחות לרשויות המס לכל אחת מהשנים (1301).
  2. שנת פריסה אחת לכל ותק של 4 שנות עבודה, כאשר הפריסה המקסימלית הינהעד 6 שנות מסקדימה.
  3. תשלום מקדמה לפי השיעור שיוחלט ברשות המס גם בגין שנות המס העתידיות שבפריסה.
  4. ההכנסה מיוחסת  בשיעורים שווים (בחלקים שווים) לשנות המס העתידיות שבפריסה.
  5. ההכנסה מצטרפת להכנסות ההתחלתיות של העובד, כלומר הכנסות הנוספות של העובד מצטרפות להכנסות מפריסה ויחויב במס לפי יתרת מדרגות המס בניכוי הניכויים והזיכויים המותרים.

תקופת הפרישה מעבודה ביחס לשנה השוטפת:

 פרישה מעבודה עד חודש ספטמבר – הפריסה תתחיל בשנת הפרישה.
2. פרישה מעבודה בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר – שנת הפריסה הראשונה יכולה להחשב גם בשנה שלאחר שנת הפרישה.

 

ששי זכאי,
רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

 

להורדת הקובץ בפורמט PDF

אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו

דילוג לתוכן