לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

דמי הבראה במגזר הפרטי

חיוב תשלום בגין דמי הבראה נקבע בהסכם קיבוצי כללי, שהוראותיו הורחבו בצווי הרחבה שונים והוחלו על כל העובדים במגזר הפרטי בישראל (במגזר הציבורי חלים כללים שונים).

מעסקים ישלמו דמי הבראה בתשלום אחד, יחד עם זאת קיימת אפשרות לפצל למספר תשלומים את דמי ההבראה ובלבד שהתשלומים ישולמו בהמלך השנה.

זכאות לדמי הבראה –  טבלת הזכאות השנתית לעובדים במגזר הפרטי במשרה מלאה:

ותק בעבודה                      זכאות לימי הבראה

עד שנה                             0

שנה                                  5

2-3 שנים                          6

4-10 שנים                         7

11-15 שנים                        8

16-19 שנים                       9

20 שנים ומעלה                 10


בחודש ספטמבר 2023 נחתם צו הרחבה המתקן רטרואקטיבי את דמי הבראה החל מיום 1.7.2023 במגזר הפרטי עומדים על 418 ש"ח ליום, ובמגזר הציבורי 471.4 ש"ח. הסכום הקודם עמד על 378 ש"ח ליום במגזר הפרטי ו-432 ש"ח במגזר העסקי.

שתי פרשנויות למונח "רטרואקטיבי":

1. פרשנות אחת גורסת שכל ההתחייבות לתשלום דמי הבראה  תחושב לפי הסכום המעודכן (למשל 418 ש"ח).

2. פרשנות שניה גורסת כי החיוב עד ליום 30.6.2023 לפי הסכום ערב העדכון (למשל 378 ש"ח) והחל מיום 1.7.2023 לפי הסכום המעודכן (למשל 418 ש"ח).


שנה\תקופה                מגזר פרטי (החל מחודש יולי)         מגזר ציבורי (החל מחודש יוני)

2023                         418 ש"ח                                         471.4 ש"ח    

2022                         378 ש"ח                                         449 ש"ח

2021                         378 ש"ח                                         432 ש"ח

2020                        378 ש"ח                                         429 ש"ח

2019                        378 ש"ח                                         432 ש"ח

2018                       378 ש"ח                                          426 ש"ח

2017                       378 ש"ח                                          424 ש"ח

2016                       378 ש"ח                                          421 ש"ח

2015                       378 ש"ח                                          425 ש"ח

2014                       378 ש"ח                                          427 ש"ח

2013                       374 ש"ח                                          423 ש"ח


דגשים לענין דמי הבראה

א. עובד זכאי לדמי הבראה לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה. לאחר שנה זו העובד זכאי לתשלום דמי הבראה לשנה הראשונה וגם לחלק היחסי עבור השנה השניה.

ב. חופשות – חופשה בתשלום על פי דין מחייבת את המעביד בתשלום דמי הבראה לעובד.

        1. חופשת מחלה – קיים חוסר בהירות בניסוח לגבי חופשת מחלה, עמדת משרד     העבודה כי העדרות בשל מחלה אינה נחשבת                       כתקופת עבודה    לצורך חישוב תקופת הזכאות בדמי הבראה. מנגד, מלומדים טוענים גם כי העדרות בגינה משלם המעביד דמי                     מחלה, כן מובאת בחשבון בקביעת הזכאות לדמי הבראה.
        2. חופשת לידה – הינה חריג אשר המעביד מחויב בתשלום בגינו.

ג. תשלום דמי הבראה בדרך של מימון נופש לעובד – בית הדין האזורי לעבודה
    פסק כי קיימת אפשרות לממן נופש לעובדים ובלבד:
         1. שהמעביד ימסור הודעה מוקדמת לעובד.
         2. שהעובד יסכים לכך.

ד. דמי הבראה במשרה חלקית – התשלום יבוצע באופן יחסי להיקף משרת העובד.

ששי זכאי

רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.

 

להורדת הקובץ בפורמט PDF    

דילוג לתוכן