לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

שכר מינימום

     שכר מינימום  (חודש אפריל 2023)

 

 

1. שכר המינימום בחודש אפריל 2023  עודכן:

גיל העובדשכר חודשישכר מינימום ליום – 5 ימיםשכר מינימום ליום – 6 ימיםשכר לשעה
מגיל 18 ומעלה5,571.75257.16222.8730.61

 

שכר מינימום לנוער:
גיל העובד אחוז משכר מינימום למבוגר 
עד גיל 163,900.2370%22.54
מגיל 16 עד 174,178.8175%24.15
מגיל 17 עד 184,624.5583%26.73
חניכים3,34860%19.32

 

2. שכר מינימום בחודש ינואר  2023:

שכר המינימום החודשי – מוגדר כ-47.5% מהשכר הממוצע החודשי על פי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ולכן השכר מתעדכן מעט לעט.

 

שכר המינימום לפני עדכון חודש אפריל 2023 :

גיל העובדשכר חודשישכר מינימום ליום – 5 ימיםשכר מינימום ליום – 6 ימיםשכר לשעה
מגיל 18 ומעלה5,300244.6221229.12

שכר מינימום לנוער:

 

גיל העובד אחוז משכר מינימום למבוגר 
עד גיל 163,71070%21.45
מגיל 16 עד 173,97575%22.98
מגיל 17 עד 184,39983%25.43
חניכים3,18860%18.38

 

*** מציין כי שכר זה חושב לפי היקף משרה של 182 שעות בהתאם לעדכון צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק.  קיימת סברה שאת השכר לשעה יש לחלק ל-186 שעות עבודה בהתאם לחוק שכר מינימום.

 

מידע נוסף ובסיסים אחרים ניתן למצוא בקישור הבא :

http://www.hilan.co.il/calc/MinimumWageCalculator.aspx

 

ששי זכאי,
רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

 

להורדת הקובץ בפורמט PDF

 

אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו

דילוג לתוכן