לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

מידע וחוזרים

מידע מקצועי בתחומים שונים

דע את זכויותיך - מדריך למילוי דוח אישי למס הכנסה

הצהרה - הוצאות רכב

זיכוים וניכויים במס לשכיר ועצמאי - 2012

חוברת ניכויים שנתית לשנת המס הקודמת

לוח ניכויים ממשכורות ומשכר עבודה לשנת 2013

מדריך לרוכש מוכר זכות במקרקעין

מסמכים נדרשים לביקורת תאגיד ועצמאי

מסמכים נדרשים להגשת דו"ח האישי

מסמכים נדרשים להגשת הצהרת הון

ספירת מלאי

ספירת קופה

חוזרים

דיני עבודה ושכר עבודה

דמי הבראה

דמי מחלה

הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

הלוואה לעובד שאינו נחשב כשכיר בעל שליטה

הפסקות בעבודה

זיכוים וניכויים במס לשכיר ועצמאי - 2012

חופשה לעובד ודמי חופשה

חוק הגנת השכר

ימי חג ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

פיטורים, פיצויי פיטורים, וזכות השימוע

פריסת מס בעת סיום יחסי עובד מעביד

עבודת נוער וחוק עבודת נוער

עובדים זרים ועובדים מהאזור

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף

שכר מינימום

שעות נוספות

תאונת עבודה / דמי פגיעה בעבודה

כללי

הנהלת חשבונות חד צידית וכפולה הלכה למעשה

חשבות שכר ושכר עבודה

מס ערך מוסף - דוח מפורט

מס ערך מוסף - תיקון חשבונית וחשבונית זיכוי

מס ערך מוסף - שינוי בשיעור המע"מ

מצאי מלאי

ספר הנהלת חשבונות -לעצמאי דו חודשי

דמי הבראה במגזר הפרטי

דילוג לתוכן