לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

מסמכים נדרשים להגשת דוח אישי

חומר הנחוץ להגשת הדוח האישי לתום שנה:

נא להמציא למשרדנו החומר המפורט להלן לצורך הגשת הדוח הנ"ל:
1. טופסי 106 שלך ושל בן הזוג.
2. תקבולים מביטוח לאומי (מילואים, דמי אבטלה ולידה, שמירת עבודה, קצבאות וכו').
3. אישור הכנסות וניכוי מס במקור מרבית ורווחי הון מבנקים (טופס 867) ומבתי השקעות אחרים.
4. הכנסות מחו"ל לרבות טופס 1040 (רבית, שכירות והכנסות אחרות).
5. אישורי הפקדות על תשלומים לקופות גמל (קרנות השתלמות, ביטוחי חיים, פנסיה).
6. תרומות למוסדות.
7. פרטים על הכנסות נוספות כגון: דמי שכירות, הכנסות מרכוש וחקלאות, דמי לידה, תגמולי מילואים וכו'.
8. פרטים על זיכויים נוספים המגיעים כגון: עולה חדש, חייל משוחרר, גרוש, משפחה חד-הורית, נטולים יכולת, תשלומים להורים בגין שהות בבית אבות .
9. אבקש כי עצמאי ימציא בנוסף את החומר הבא:
    1. ספרי העסק.
    2. מסמכים רלוואנטיים לשנה האמורה כגון: פנקסי דיווח      לרשויות המס, ביטוחים חוזים וכו'.
    3. אישורים שנתיים על נכוי מס במקור.
    4. אישורים על תשלומים לביטוח לאומי.

את הדוח יש להגיש עד ל- 31 לאפריל ונודה על המצאת החומר הנ"ל בהקדם.

להורדת המידע בקובץ PDF

 

דילוג לתוכן