לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

מסמכים נדרשים לביקורת תאגידים ועצמאים

מסמכים שיש להמציא לביקורת תאגיד ועצמאי

כללי

 1. אישור ניכוי במקור.
 2. גיבוי הנהלת חשבונות לשנה שוטפת + קובץ אחיד.
 3. תעודת מלכ"ר.
 4. אישור לעניין סעיף 46.

 

מזומנים

 1. אישורי יתרה בבנקים.
 2. דוחות ספירת קופה/כספת.

 

לקוחות והוצאות מראש

 1. א. סגירת היתרות בשנה הבאה וכרטיסי הנהלת חשבונות

ב. לעניין הוצאות והוצאות מראש: – אסמכתאות.

 

השקעות בניירות ערך

 1. אישורים מבנק.
 2. טפסי 867.

 

ספקים

 1. טופס 856.
 2. אישור מחברות אשראי.

 

פקיד שומה

 1. אישורי ניכוי במקור של הלקוחות.
 2. אישורי ניכוי במקור מבנקים.
 3. טופס 867.זכאים

 1. עובדים: 

א.אישורי הפקדות בשנת המס לקופת גמל, קרנות השתלמות, קופה מרכזית לפיצויים.

ב. יתרת הסכומים שנצברו בפוליסת ביטוח מנהלים, הפרשות לפנסיה וקופה מרכזית לפצויים. 

 1. ספחי תשלום:

א. ביטוח לאומי.

ב. מס הכנסה.

ג. מע"מ.

 

התחייבויות לזמן קצר

 1. לוח סילוקין להלוואות.
 2. אישור יתרת משיכת יתר.

 

התחייבויות לזמן ארוך

 1. אישור יתרת ההלוואות. 
 2. חישוב העתודה לפיצויים.

 

הכנסות עסקיות

 1. הסבר הפרשים לטבלת התאמת מע"מ + צילומי דו"חות מתקנים בגין ההפרש. ואסמכתאות בגין הכנסות לשלם ולקבל
 2. דו"ח רציפות.

 

הוצאות

 1. פוליסת ביטוח– ביטוח מעבידים.
 2. טופס 126 ופרוט הכנסות זקופות.
 3. חישוב הפרשה  בגין זיום יחסי עובד מעביד.
 4. אסמכתאות בנוגע להוצאות מראש והוצאות לשלם.
 5. פלט מרשם העמותות.
קבצים דיגיטליים

א. הנהלת חשבונות:

1 מאזן בוחן

2 כרטסת

3 מנות

4 קובץ אחיד 

5 קובץ אחיד לשנה הבאה ו\או כרטסת

6 שקים לפרעון ולגביה 

 

ב. שכר ונלוות :

1 טופס 126

2 טופסי 106 ובפרט של בעלי מניות

3 ריכוז משכורות שנתי

4 הכנסות זקופות לעובדים 

5 דוח קופות גמל מתוכנת השכר

6 דוח עלות  – דוחות תמחיריים/עלויות

7 דוח עתודה למס

להורדת המידע בקובץ PDF

דילוג לתוכן