לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

מידע

משרד ששי זכאי ושות' – רואי חשבון מעמיד לרשותכם קישורים לאתרים רלוונטיים בנושאים שונים:

מס  הכנסה:

אתר רשות המיסים

אישור ניכוי מס במקור

טפסים

מוסדות ציבור לענין ס' 46 

פקודת מס הכנסה

תיאום מס מקוון לשכיר

תשלומים ודיווח

מס  ערך  מוסף:

אתר רשות המיסים

בדיקת פרטי עוסק

חוק מס ערך מוסף

טפסים

תקנות מס ערך מוסף

תשלומים ודיווח

מדדים,  סטיסטיקה  והלוואות:

חישובי הלוואות

חישובי סכומים צמודי מדד

חישובי סכומים צמודי מט"ח

חישובי רבית והצמדה – לפי חוק פסיקת רבית

מדדים של הלשכה המרכזית לסטיסטיקה

שערי חליפין

ביטוח  לאומי:

 אתר ביטוח לאומי

חוק ביטוח הלאומי

טפסים

שבח  ומקרקעין:

אתר רשות המיסים

חוק מיסוי מקרקעין

תקנות מיסוי מקרקעין 

משרד  המשפטים:

 חוק העמותות, תש"ם-1980

טפסים

רשם החברות

מחשבוני מס:

אשף מס הכנסה – חילן טיק 

מה"כ חישוב המס לשכירים

חישוב מס הכנסה שלילי

חישוב מס רכישה

חישוב שווי רכב לינארי

אשף דמי הבראה

מחשבון פיצויי פיטורים

מחשבון נקודות זיכוי

שונות:

חקיקה כללית

בנק ישראל

לשכת רואי חשבון

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

הבורסה לניירות ערך

מאיה – הודעות של חברות בורסאיות

דילוג לתוכן