לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

טופס 101 – כרטיס עובד

טופס 101  – כרטיס עובד

 1. טופס 101 (כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על-ידי המעביד") הוא טופס של רשות המסים שכל העובדים השכירים חייבים למלא ולהגיש למעסיק וכל הפנסיונרים חייבים להגיש מדי שנה לגוף שמשלם להם את קצבת הפנסיה, כדי שבחישוב המשכורת או קצבת הפנסיה יבואו לידי ביטוי הקלות, הטבות וזיכויי מס שמגיעים להם. הטופס גם נחוץ לשם ביטוח העובד בביטוח לאומי.
 
 1. מועד מילוי טופס 101:

          את הטופס המלא והחתום יש למסור למעסיק או לגוף שמשלם את קצבת הפנסיה בצירוף המסמכים, בכל אחד מהמועדים הבאים:

              א. בתוך 7 ימים מהיום שהעובדים התחילו לעבוד אצל המעסיק או ביום שקיבלו את המשכורת הראשונה, לפי התאריך המוקדם                         יותר.

              ב. בתחילת כל שנת מס (ב-1 בינואר בכל שנה).

              ג. בכל מקרה של שינוי פרטים או שינוי נסיבות (נישואין, גירושין, הולדת ילדים, סיום לימודים אקדמיים, שינוי מקום מגורים, מקום                   עבודה נוסף וכו'). יש למלא ולהגיש טופס חדש ומעודכן בתוך 7 ימים מיום השינוי.

 

 1. צירוף מסמכים לטופס 101 :

         א. צילום תעודת זהות וספח. (רק עם תחילת העבודה ובמקרה שהיה שינוי בפרטים והוגש טופס מעודכן).

         ב. מסמכים, אישורים, טפסים, הצהרות ומידע שיש לצרף לפי הפירוט בטופס, בהתאם להקלות במס שנדרשו.

     4. אופן מילוי הטופס :

 1. לרשום שנת המס
 2. חלק א' – פרטי המעסיק (שם, כתובת, תיק ניכויים וכו').
 3. חלק ב' – פרטים אישיים של העובד.
 4. חלק ג' – פרטי הילדים המופיעים בספח ת.ז. של העובד.
 5. חלק ד' – פרטים על ההכנסות ותאריך תחילת עבודה (קיים הסבר בסוף הטופס על סוגי השכר).
 6. חלק ה' – פרטים על הכנסות אחרות

עובד כשכיר במקום עבודה נוסף במהלך שנת המס הנוכחית או שיש לו הכנסות אחרות שחייבות במס הכנסה במהלך שנת המס (לא כולל הכנסות מעסק או מעבודה כעצמאי):

 • באם יש הכנסות אחרות במהלך שנת המס כגון:
  • שכר מעבודה נוספת.
  • קצבת פנסיה.
  • קצבאות מביטוח לאומי שמחליפות שכר (כגון תגמולי מילואים, דמי לידה. דמי אבטלה).
  • מענק עקב פרישה או מוות,
  • מלגה (כולל מענק/פרס/פטור מתשלום לסטודנטים ולחוקרים) – יכולים לבצע תיאום מס כדי להימנע מתשלום מס במדרגת מס מיריבת.
 • אין צורך להתייחס לקצבאות שפטורות ממס הכנסה (קצבת נכות, קצבת ילדים וכו') ולמלגות לסטודנטים או לחוקרים שפטורות ממס.
 • שכירים שהם גם עצמאים לא צריכים להתייחס להכנסות מהעסק.
 1. חלק ו' – פרטים על בן/בת הזוג – למלא מספר זהות, שם תאריך לידה וכו'.
 2. חלק ז' – שינויים במהלך השנה – החלפת שם, שם משפחה, כתובת, ילדים וכו'.
 3. חלק ח' – פטורים והקלות במס – מספר אירועים אשר יכולים להקנות הטבות במס:
 • תושב/ת ישראל – זכאות ל- 2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • אישה עובדת – זכאות לחצי נקודת זיכוי.
 • הורה לילד/ים – הורים זכאים לנקודות זיכוי על הילד/ים. חלק מנקודות הזיכוי ניתנות עד השנה שבה הילד יגיע לגיל 18 (כולל) וחלק מנקודות הזיכוי ניתנות רק בשנים הראשונות של חייו ו\או בשנים מאוחרות יותר. כל אחד מההורים זכאי לנקודות זיכוי שונות.
 • הורה גרוש, רווק, אלמן או פרוד שחי בנפרד מההורה השני (ע"פ אישור פקיד שומה), מגדל את הילדים ולא מקיים משק בית משותף עם אדם אחר – זכאות לנקודת זיכוי אחת.
 • משלם מזונות לגרושתך או לבת זוגך הקודמת – גרוש שנישא שוב, והוא או בן זוגו הנוכחי משלמים מזונות לבן הזוג לשעבר, זכאי לנקודת זיכוי אחת.
 • משלם מזונות עבור ילדים משותפים – הורה (גבר או אישה) שחי בנפרד מההורה השני ונושא במזונות הילדים המשותפים, זכאי לנקודת זיכוי (או חלק ממנה בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים).
 • הורה אחד (כשלילד אין הורה נוסף בחיים או שההורה השני לא ידוע) – "הורה אחד" זכאי לנקודת זיכוי אחת, וזכאי אותו הורה לכל נקודות הזיכוי שמקבלים זוגות הורים.
 • הורה לילד/ה שמקבל/ת גמלת ילד נכה – זכאות ל-2 נקודות זיכוי ללא צורך באישור מרשות המסים, בתנאי שבן הזוג של ההורה לא מקבל את נקודות הזיכוי הללו ולילד עצמו אין הכנסות בשנת המס.
 • בעלי נכות קבועה בשיעור 90% או 100% (בהתאם לתנאים) או עיוורים לצמיתות – זכאות לפטור מתשלום מס הכנסה עד לתקרות ההכנסה שנקבעו.
 • תושב/ת קבוע/ה ביישוב שמזכה בהטבת מס – עובדים שמתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב שההטבה ניתנת בו זכאים לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה. רשימת היישובים, שיעורי הזיכויים והתקרות נקבעים מדי שנה.
 • עולה חדש/ה – עולים חדשים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך שנותיהם הראשונות בארץ. שווי ההטבה נקבע בהתאם למספר החודשים שחלפו מיום עלייתם לארץ.
 • נשוי לבן זוג שאין לו הכנסות בשנת המס – עובדים נשואים (לא ידועים בציבור) שמתגוררים עם בן זוג שהוא עיוור או עם נכות מעל 90% או מעל גיל פרישה, זכאים לנקודת זיכוי אחת.
 • מלאו לך או לבן זוגך 16 שנים וטרם מלאו לך או לבן זוגך 18 שנים בשנת המס – עובדים ועובדות בגיל 18-16 וכן בני זוגם (גם אם הם בגירים) זכאים לנקודת זיכוי אחת.
 • חייל/ת משוחרר/ת או מסיים/ת שירות לאומי-אזרחי – זכאות לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 36 לאחר השחרור/סיום השירות.
 • סיימת לימודים לתואר אקדמי, התמחות או לימודי מקצוע – זכאות לנקודות זיכוי. מספר נקודות הזיכוי ותקופת הזכאות נקבעים לפי סוג הלימודים ושנת סיום הלימודים.
 • לא עבדת ולא הייתה לך כל הכנסה חייבת במס מתחילת שנת המס – עובדים שלא הייתה לו כל הכנסה מתחילת שנת המס ועד לתחילת עבודתם אצל המעסיק הנוכחי עשויים להיות זכאים להקלה בחישוב המס שינוכה מדי חודש משכרם. נזכיר כי דמי אבטלה, דמי לידה, שמירת הריון וכו' הם הכנסה חייבת במס.
 1. חלק ט' – בקשה לתיאום מס – ראו הסברים בטופס.
 2. חלק י' – הצהרה וחתימה.
 

 

בכבוד רב,

 ששי זכאי

רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

 

הורדות:

 1. להורדת הקובץ בפורמט PDF
 

      2. להורדת טופס 101 PDF

 

דילוג לתוכן