לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

חומר הנחוץ להצהרת הון

דרישת מס הכנסה להגשת הצהרת על נכסים והתחייבויות (הצהרת הון)

 

קיימת דרישה של רשות המיסים כי הינך צריך להגיש הצהרה על הנכסים וההתחייבויות אשר בבעלותך ובבעלות משפחתך (בני זוג ביחד ולחוד, ובנוסף ילדים מתחת לגיל 18).

 

כדי לעזור לך בהכנת ההצהרה הנ"ל, נבקשך להמציא לנו בהקדם:

 1. אישורים על כל יתרות חשבונות הבנק שלך, של רעייתך ושל ילדך מתחת לגיל 18,   כולל חשבונות לא פעילים הכל לפי המצב ליום הצהרת ההון – לרבות:

        א. עובר ושב.

        ב. תכנית חסכון – יתרת קרן בלבד.

        ג. מטבע חוץ / פת"מ.

        ד. ניירות ערך, כולל רשימת הניירות וכמות הערך הנקוב לכל אחד.

        ה. הלוואות – יתרת קרן בלבד.

        ו. פקדונות (תפ"ס, פק"מ, פר"י) וכד'.

 

 1. אישור יתרה להצהרת הון (קרן בלבד) מקופות הגמל (פנסיה, ביטוח מנהלים וקה"ל).

 

 1. חוזים בגין מקרקעין שבבעלותך ליום ההצהרה, לרבות:

  א. רשימת התקבולים ו/או תשלומים בפועל, לפי הענין, במטבע ישראלי. 

ב. עלויות נוספות בגין הרכישה (מס רכישה, משפטיות, תיווך וכו').

ג. פירוט הוצאות בניה עצמאית ושיפוצים.

 

 1.   רשימת סכומים שאנשים חייבים לך, באופן פרטי ליום הצהרת ההון.

 

 1.   רשימת סכומים שאתה חייב לאחרים, באופן פרטי ליום הצהרת ההון.

 

 1. עלות כוללת של רהיטים שנקנו, בעיקר  מעל סך של 1,000 ש"ח.

 

 1. רשימת מוצרים בר קימא שעלות כל אחד מהם מעל הסך 1,000 ש"ח.

 

 1. רשימת כלי הרכב שברשותך ליום הצהרת ההון (כולל: דגם, מספר רישוי) ועלות כל רכב.

 

 1. סכום המזומנים שברשותך ליום הצהרת ההון (כולל מטבע חוץ והמחאות).

 

 1. מספר הכספת ושם הבנק בו נמצאת.
המצאה מסמכים נוספים הנדרשים לשם השוואת הון (כאשר רשות המס דורשת הצהרת הון שניה והילך):

 

 1. חישוב הרווח בתקופה בין הצהרת ההון בגין הפעולות כדלהלן:

        א. מכירת ניירות ערך.

        ב. המרת מטבע חוץ/ פת"מ.

        ג. פדיונות תכניות חסכון בפועל (לא מ"ההמשך").

        ד. פדיונות מלוות ממשלתיים.

ה. פדיונות פוליסות ביטוח לרבות קה"ל, ביטוחים פנסיונים, ביטוחי מנהלים וכו'.

        ו. מכירת כלי רכב פרטיים כולל מספר לוחיות הרכב.

 

 1. פירוט קצבאות פטורות ממס שנתקבלו בתקופה בין הצהרות ההון ולא נכללו בדוחות השנתיים.

 

 1. חוזים בגין מקרקעין שנרכשו ו/או נמכרו בתקופה בין הצהרות ההון כולל  רשימת התקבולים או תשלומים בפועל, לפי הענין, במטבע ישראלי והוצאות נלוות הכרוכות בכך.

 

 1. פירוט הוצאות בניה עצמאית בתקופה בין הצהרות ההון.

 

 1. פרטים בגין תקבולים שאינם בגדר הכנסות רגילות (כגון: מתנות, ירושות, זכיות וכד') בתקופה בין ההצהרות.

 

 1. פרטים בגין תשלומים מהותיים שאינן הוצאות רגילות (כגון: מתנות לילדים מעל גיל 18  ולקרובי משפחה).

 

 1. עלות דברי ערך מיוחדים שנקנו על ידך בתקופה בין הצהרות ההון (כגון: תכשיטים, כסף, זהב, שטיחים וכד').

 

 1. פירוט נסיעות לחו"ל של המשפחה הכולל:

א. תאריכים.

ב. יעדים.

ג. מספר נוסעים.

ד. עלות הנסיעה.

 

עם הכנת האישורים הרשומים לעיל הואל נא לקבוע פגישה לצורך דיון ראשוני בגין הצהרת  ההון.

להורדת המידע בקובץ PDF

דילוג לתוכן