לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

הנהלת חשבונות חד צידית וכפולה

הנהלת חשבונות (ראשי תיבות: הנח"ש או הנה"ח) תיעוד פעילותה הפיננסית של תאגידים (חברות, מוסדות כספים, מוסדות ללא כוונת רווח, ועוד) כמו גם לעסקים פרטים (עצמאיים). תיעוד הנהלת החשבונות מבוצע באמצעות רישום התנועות הכספיות והלא כספיות.

רישום הנהלת החשבונות מתייחס ומונה את כל תחומי הפעילות:

א. עסקאות מכירה.

ב. קבלת כספיים.

ג. רכישת ציוד ורכישות אחרות.

ד. הוצאות.

ה. תשלומים והעברות כספים (לספקים, לבנקים, לבעלי מניות ועוד).

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 מבחינות בין שתי שיטות שמבוצעות בהן הנהלת חשבונות. האחת מערכת הנהלת חשבונות חד-צידית והשניה מערכת הנהלת חשבונות כפולה.

  1. הנהלת חשבונות חד צידית

הנהלת חשבונות חד צידית, נרשם רק "צד אחד" של הפעולות הפיננסיות כמובא להלן:

א. הכנסות – ירשם בהנהלת חשבונות זו רק צד ההכנסה אופן התקבול לא נרשם (יכול להיות מבוצע במזומן, בהמחאה עתידית, בכרטיס אשראי ובהעברה בנקאית).

ב. הוצאות – בהנהלת חשבונות זו, רושמים את סכום החשבונית ואם אין חשבונית רושמים את הקבלה (למשל ארנונה, ביטוחים ועוד לא ניתן חשבוניות). 

יש לשים לב שבשיטה זו של הנהלת חשבונות, אופן התשלום לא נרשם (יכול להתבצע במזומן, בהמחאה עתידית, בכרטיס אשראי ובהעברה בנקאית).

שיטת הנהלת חשבונות חד צידית, כיום הרף התחתון של הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973. הנהלת חשבונות חד צידית מתאימה לעסקים קטינים, ולעוסקים פטורים, זאת בעקבות חוסר מידע שטמון במהות השיטה למשל מועדי התקבולים מלקוחות והתשלומים לספקים אשר אינם ידועים, קים חוסר פרוט של תשלומים לספקים מסומים ועוד.

רשות המיסים מחייבת עוסקים העונים על קריטריונים מסוימים (גבהה מחזור, מספר עובדים, תחומי פעילות ועוד) לנהל את חשבונותיהם בשיתה הכפולה ( הנהלת חשבונות כפולה). הנהלת חשבונות והספרים הנלווים תלויים ומשתנים מתחומי פעילות של  עוסק אחד לאחר וזאת בהתאם לתוספות המנויות בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973.

חוק חברות, התשנ"ט 1999 מחייב תאגידים המאוגדים כחברה לנהל את חשבונותיהם בשיתה הכפולה( הנהלת חשבונות כפולה).

יש לשים לב כי חברות העונים על הוראות של הנהלת חשבונות חד צידית לפי הוראות ניהול ספרים יכולים לנהל את חשבונותיהם בשיטה זו ובלבד שהרישום מבוצע לצורך רשויות המס (היות וחוק החברות דורש הנהלת חשבונות כפולה).

  1. הנהלת חשבונות כפולה

הנהלת חשבונות כפולה הינה שיטת רישום מקיפה  ויעילה לעסקים היות וכל פעולה פיננסית נרשמת משני צדיה כמתואר לעיל. שיטת הנהלת החשבונות הכפולה כוללת, בין ביתר, התאמות:

  1. בנקים.
  2. כרטיסי אשראי.
  3. ספקים.
  4. זכאים אחרים.
  5. לקוחות.
  6. חייבים אחרים.

יתרונותיה העיקרים של שיטת הנהלת החשבונות הכפולה מתבטאים במעקב אחר תשלומים צפויים ותקבולים צפויים, הסיכוי לאיבוד מידע קטן מאוד. מנגד החסרון העיקרי של שיטת הנהלת החשבונות הכפולה טמון בעלותה.

רישום החשבונות בהנהלת חשבונות כפולה (ובמקרים חריגים גם בשיטת הנהלת חשבונות חד צידית) יכול להעשות על בסיס מצטבר קרי לכלול מכירות והוצאות ששולמו גם בהמחאות דחויות, או על בסיס מזומן אשר משמש את מרבית העוסקים המתנהלים בשיטת הנהלת החשבונות החד צידית, קרי  רק מכירות והוצאות ששולמו במזומן או במועד פרעון ההמחאות יוכרו.

הייחוד של משרדינו (ששי זכאי ושות' – רואי חשבון) ברישום "און-ליין" של כל הפעולות הפיננסיות כך שאנו מענקים למנהל העסק כלי פיננסי שדרכו הוא יכול לנהל את העסק בצורה טובה יותר.

  1. חשבות שכר ושכר עבודה

 

חשב שכר חייב התמצאות וידע בדיני עבודה, ובחוקים הנלווים.  חשבות שכר דורשת ישום והתמצאות מקיפה של דיני העבודה,  מס הכנסה, ביטוח לאומי,  וזאת בעיקר  לצורך חישוב מדויק ומהימן של השכר ומאידך הקטנת החשיפה לתביעות משפטיות של העובדים. תיקון 24 של חוק הגנת השכר התשס"ח 2008, (ממצאי החוק מובאים באתר – בלשונית של דיני עבודה) העלה באופן ניכר את האחריות של המעביד וקבע כי נטל ההוכחה חל על המעביד וזאת בניגוד לדינים אחרים. החלטה זו נבעה מתפישה הן של המחוקק והן של בתי הדין כי העובד חלש ביחס למעביד.  

חשב שכר צריך להיות מנוסה, בעל ידע בתחומי המס השונים לרבות בתחום הפנסיה והגמל, ומאידך צריך לדעת ולהכיר את המשמעויות של רכיבי ההכנסות, שווי הכנסות לרבות הבטי מע"מ, נקודות זיכוי וזיכויים אישיים, פיצויי פיטורין והדרך החוקית לפטר עובד,

מיסוי של עובדים אחרים כמו (עובדי שטחים בשטחים, עובדי שטחים בתחום הקו הירוק, עובדים זרים), מיסוי של עובדים ישראלים  בחו"ל, גמלאות המגיעות מביטוחי לאומי ועוד. 

להורדת המידע ב PDF

דילוג לתוכן