לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

דיווח על עזיבת מקום עבודה – טופס 161 החדש

 

1. רקע

בחודש ספטמבר 2023  פרסמה רשות המסים חוזר בנושא מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה), פלטפורמה דיגיטלית (מקוונת) לדיווח על עזיבת מקום עבודה אשר ימולא בה טופס 161 החדש.

דיווח על הפסקת (עזיבת) מקום עבודה ידווח באופן מקוון מצד המעביד ומצד העובד.  המערכת תוכננה ללא צורך בהגשת טפסים ידניים וללא צורך בפניה למשרד פקיד השומה (ברוב המקרים).


2. מילוי הטופס

יש צורך למלא  טופס  161 באם התקיימו אחד מהתנאים הבאים:
 1. הופרש לעובד כסף לקופת גמל (קרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים).
 2. לעובד מגיע פיצויים לפי בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.
 

3. טופס 161 החדש – סקירה כללית

טופס 161 החדש בנוי משלושה חלקים:

חלק א' – הודעת מעביד ובו המעבידים ידווחו את כל הפרטים ביחס לפרישת העובדים.

חלק ב' – הודעת עובד ובו העובד נדרש למלא את בקשותיו ביחס למענקים שהועמדו לרשותו (רצף קצבה, רצף פיצויים, פטור ומשיכת הכסף ושילוב בין האפשרויות).

חלק ג' – חישוב סופי והנחיות למעביד ולקופות הגמל – חלק זה מסכם את בקשות העובד על בסיס הנתונים, אשר דווחו על ידי מעבידו וקובע הנחיות תשלום למעביד ולקופות הגמל לגבי אפיון הכספים וניכוי המס בהתאם לחלופות שבחר העובד זאת בכפוף לתנאים המפורטים בטופס.


4. דיווח מקוון של עזיבת מקום עבודה (טופס 161)

"דרך המלך" בהתאם למסמך המצורף מרשות המיסים,  המעביד ידווח באופן מקוון את חלק א' בטופס 161, ובזה ימלא המעסיק את חלקו בדיווח. העובד יבדוק את נתוני הדיווח וידווח את חלקו, לאחר מכן רשות המיסים תנפיק את האישורים הנדרשים.

אופן הדיווח הלכה למעשה:

 1. המעביד ידווח באופן מקוון, הדיווח ייקלט באופן מידי במערכות המחשוב של רשות המסים.
 2. העובד יקבל מסרון ו/או דוא"ל מרשות המסים על כך שהתקבל דיווח 161 מהמעביד.
 3. העובד מתבקש להיכנס למערכת, לצפות בנתונים עליהם דיווח המעסיק ולקבל את החלטותיו ביחס לסכומים שהועמדו לרשותו אגב פרישתו.
 4. בחירותו של העובד ייקלט במערכת המחשוב של רשות המסים (במערכות שע"מ) (העובד גם יכול לפנות לרשות המיסים).
 5. יישלחו לעובד ולמעביד הודעות כי האישורים הרלוונטיים זמינים במערכת. (חלק מהמקרים האישורים יתקבלו מידית וחלק מהמקרים תוך מספר ימים לאחר אישור רשות המיסים).
 6. באחריות העובד להעביר את האישורים שהונפקו על ידי פקיד השומה למעסיק ולקופות הגמל.
 7. באם העובד לא ידווח תוך שלושה חודשים מדיווח המעביד, והמערכת תזהה כי העובד עומד בתנאים להחלת ייעוד לקצבה כברירת מחדל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, בחלוף מועד הבחירה המערכת תייעד לקצבה את כספי הפיצויים ויונפקו האישורים המתאימים.
 

5. הדרכה – דיווח מקוון של עזיבת מקום עבודה (טופס 161)

רצ"ב מצגת מרשות המיסים המלמדת באופן טכני את הדרך להגשת הטופס באתר רשות המיסים:

 חלק א' – מעביד –  רצ"ב הדרכה מפורטת הכוללת צילומי מסך והסברים (עמ' 2 עד עמ' 22 במסמך המצורף).

חלק ב' – עובד –  רצ"ב הדרכה מפורטת הכוללת צילומי מסך והסברים (עמ' 23 והילך במסמך המצורף).


6. מסמכים נדרשים לשם הכנת 161 החדש

רצ"ב טופס הכולל את המסמכים הנדרשים נסכם אותם כך:
 • ת.ז. + ספח של העובד.
 • פרטי העובד לרבות מיל אישי וטלפון נייד אשר אליו ישלחו הודעות רשות המיסים.
 • תאריך סיום העסקה, ומכתב פיטורים (אם יש).
 • טפסים מקופת גמל שהמעסיק הפריש:
  1. טופס הכנה ל-161 מכל קופת גמל שהמעביד הפריש (בהתאם לדרישות החדשות של רשות המיסים מיום 1.1.2024).
  2. האם חל סעיף 14 – כן או לא.
  3. מספר קופה באוצר \ מספר קופה לדיווח מקוון של כל קופת גמל הכוללת הפרשות מעסיק לפיצויים.
 

7. מסמכים מצורפים

רצ"ב מסמכים אשר יסיעו בהכנת טופס 161  והגשתו לרשות המיסים:
 
 

ששי זכאי

רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

דילוג לתוכן